Kako naručiti

Kliknite na link za registraciju

registracija

Unesite svoj email i željeni pasword.  Te kliknite na "Send Verification code"
Na email će te dobiti verifikacioni kod koji unesete. 

Kliknite na "Continue" i vi postajete član JTMM platforme sa svim pogodnostima.

Vaš Invitation code je: 20489749
(ako već nije upisan samo ga upišete)

Za detaljnije informacije nazovite nas na mob.: 
091 725 4936